ILP (català)

QUÈ ÉS UNA ILP?

Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) és la presentació d’un text legal que ha de ser obligatòriament debatut al Parlament, si compta amb el suport de 500.000 signatures, que han de ser recollides en el termini de nou mesos a partir de la seva acceptació a tràmit.

Les 500.000 signatures es recullen en plecs oficials numerats, legalitzats davant la junta electoral per unes persones autoritzades que es diuen fedataries.

La signatura ha de ser vàlida, ha de complir uns requisits d’identificació com el domicili censal (no basta amb posar el document d’identificació, el nom i signar). Els plecs no poden ser fotocopiats. Les signatures que no compleixen els requisits són anul·lades. Les persones fedatàries, que donen testimoni de la validesa de les signatures, han de signar, al seu torn, cada plec de signatures recollit.

Més informació sobre la INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Llei 10/2016, de 30 de juny, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular

Els comentaris estan tancats.